Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Tanečný odbor - Rovinka, Pieniny . rozvrh hodín.

  22. 9. 2017
  STREDA: 14:30 - 16:00 Rovinka
  ŠTVRTOK: 14:15 - 16:30 Pieniny
 • Absolventský koncert

 • Zamagurský slávik

  17. 5. 2017

  Dňa 17.05.2017 /streda/ sme sa zúčastnili speváckej súťaže Zamagurský slávik v Haligovciach v ZŠ KRÁĽOVNEJ POKOJA.

  Súťažilo sa v troch kategóriách

  Žiaci ktorí reprezentovali našu školu:

  I. kategória:             1. a 2. ročník     /Tereza Kováčiková

  II. kategória:            3. a 4. ročník     /Vanesa Kosturáková

  III. kategória:          5. a 6. ročník     /Jakub Michlík

   Každý súťažiaci zaspieval jednu goralskú pieseň a druhú podľa vlastného výberu. Pri speve piesní sme mali  hudobný doprovod, /František Kačica husle / Hodnotila sa intonačná čistota spevu, rytmus daných piesní a scénická interpretácia /goralský kroj/

  Umiestnenie našich žiakov

    I. kategória:            1.miesto     Tereza Kováčiková

  II. kategória:            4.miesto     Vanesa Kosturáková

  III. kategória:           1.miesto     Jakub Michlík

  Doprovod žiakov zabezpečil p.uč. František Kačica

 • Zápis do ZUŠ

 • Deň matiek v Spišských Hanušovciach

  Dňa 14.5.2017 o 15:00 žiaci elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi vystúpili s programom ku Dňu matiek v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach.

 • DEŇ TANCA 2017 - festival detského nefolklórneho tanca

  16. 3. 2017

  Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov.  Organizátori Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a Mesto Svit sa už niekoľko rokov snažia podchytiť tvorivú činnosť pedagógov a vedúcich tanečných súborov, aby prejavili svoje schopnosti, talent, predstavy a preniesli ich na scénu v podobe tanečných kreácii a pásiem vyjadrujúcich krásu pohybu a ladnosť tanca. Tanečná skupina „Teniskáči“, žiaci TO ZUŠ Spišská Stará Ves sa predstavili dňa 16.marca 2017 v kategórii DETI 2 (9-11 rokov) s tromi choreografiami, ktoré nesú názov: „Inkognito“ s počtom žiakov 17, „Dessert on the dance floor“ s počtom žiakov 20, „A ja taká dzivočka“ s počtom žiakov 20.
  V našej kategórii súťažilo 13 tanečných zoskupení a na základe videných výkonov porota vyhodnotila výkon našich žiakov na 2x bronzové pásmo (3.miesto) a 1x strieborné pásmo (2.miesto)

  Naši tanečníci vyjadrili s akciou spokojnosť a našli motiváciu  pokračovať ďalej v zdokonaľovaní samých seba.

 • 30. 11. 2016

  V predvianočnom období, hádam viac ako inokedy ľudia spomalia a nájdu si čas aj na aktivity, ktoré im počas bežného roka unikajú. Vianoce sú dôvodom na zastavenie sa už len svojou typickou atmosférou. ZUŠ v SSV využila obdobie predvianočného času a prežila so žiakomi, rodičmi a pedagógmi nezabudnuteľné chvíle pri hudbe. Svojou interpretáciou hudobných skladieb počas niekoľkých koncertov tak aj naši žiaci prispeli k atmosfére Vianoc. MK

 • 25. 11. 2016

  Predvianočný čas spríjemnili rodičom  žiaci hudobného odboru ZUŠ. Svojou interpretáciou hudobných skladieb počas niekoľkých koncertov tak prispeli k atmosfére Vianoc. MK

 • 21. 11. 2016

  Do galérie Koncert ZUŠ pri SpoŠ boli pridané fotografie.

 • Koncert v DD Spišské Hanušovce

  Dňa 26. 10.2016 sa naši žiaci ZUŠ v Spišských Hanušovciach rozhodli svojim talentom, hrou na hudobnom nástroji a spevom  potešiť starkých v Domove dôchodcov. Zúčastnilo sa 15 detí. Deti zahrali dôchodcom detské piesne, potešili ich aj ľudovou hudbou a piesňou. Touto atmosférou pokračovali aj na ďalší deň 27. 10. 2016, kde vystupovali starkým v školskej jedálni. Bol to doplnok vystúpenia, ktorý organizoval starosta obce v spolupráci s MŠ.
   
   
 • Mobilní používatelia

  Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

 • Rozvrhy a suplovanie

  Milí učitelia a študenti,

  môžete si skontrolovať Váš rozvrh a aktuálne suplovanie. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria