Navigácia

Sobota 22. 9. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Oznamujeme žiakom FS Pieniny, že úvodné stretnutie s novou vedúcou súboru bude vo štvrtok 20. 9. 2018 o 14:00 hod. v tanečnej sále ZUŠ.

  Zaradení žiaci FS Pieniny: Grigerová Kristína, Hadidomová Natália, Horník Ján, Horník Richard, Irhová Alexandra, Irhová Viktória, Kronová Janka, Kronová Zuzana, Pješčáková Adriána, Wasowicz Lena Katarína.

 • Pondelok 4.A - 14:00 - 16:15 : Tamara Brejčáková, Karolína Čarnogurská, Sabína Gurovičová, Viktória Irhová, Vivien Kozubová, Viera Ľachová, Nikola Regecová, Tamara Strnadová, Zuzana Kronová, Diana Kočinská, Nina Marhefková, Michaela Semančíková, Alexandra Irhová.

  Utorok 2.A - 13:00 - 14:50 : Sofia Grivalská, Ivan Grivalský, Viktor Kromka, Janka Kronová, Laura Michaľáková, Jakub Pompa, Kristián Rušin, Sofia Závacká.

  Utorok 1/II. 15:00 - 17:15 : Miriam Drienovská, Saskia Howard, Saffron Howard, Veronika Marhefková, Jana Krišandová, Samuel Petras

 • Žiaci ZUŠ prídu prvý septembrový týždeň v popoludňajších hodinách do ZUŠ konzultovať rozvrh hodín so svojími učiteľmi.

 • Dňa 21. júna 2018 sa žiaci a učitelia ZUŠ zúčastnili školského výletu - generálky opery Carmen v Štátnej filharmónii v Košiciach.

 • Symbolickou bodkou za jedným životným obdobím bol 4. júna 2018 Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorí zavŕšili niekoľkoročné úsilie a usilovnú prácu vzdelávaním sa v oblasti hudby. Štvorročné primárne štúdium úspešne ukončilo 12 absolventov a osemročné nižšie sekundárne štúdium 7 absolventov. Žiaci hrali skladby rôznych hudobných období a žánrov - barok, romantizmus, hudbu 20. storočia až po súčasnú modernú a filmovú hudbu. Absolventi predviedli hru na klavíri, akordeóne, husliach a gitare. Po štvorročnom vzdelávaní pokračujú žiaci v štúdiu ďalej a nás teší, že aj štyria starší absolventi nekončia, ale budú naďalej zdokonaľovať hru na hudobných nástrojoch počas štúdia v druhom cykle. Absolventom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa trpezlivosti pri nácviku a radosti z dosiahnutých výsledkov. (Podrobne - fotoalbum)

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria