Navigácia

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • Ing. Iveta Simčišinová - zástupkyňa pre ZUŠ

  0911 420 095

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dňa 17. a 18.6. 2022 sa žiaci tanečného odboru a ľudovej hudby zúčastnili 45. ročníka Zamagurských folklórnych slávností. Piatkový program otvárali ohrávaním májov v zamagurských obciach Lechnica, Veľká Lesná a Haligovce. Následne sa presunuli do Spišskej Starej Vsi a zúčastnili sa svätej omše, po ktorej nasledoval slávnostný ceremoniál odhaľovania pamätnej tabule jednému zo spoluzakladateľov ZFS a zanietenému etnografovi Viktorovi Majerikovi. Spolu s folklórnym súborom Maguranka sa pred kultúrnym domom predstavili aj domácemu publiku a večer ukončili spoločnou večerou.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Absolventský koncert ZUŠ 2022.

 • Absolventský koncert žiakov našej umeleckej školy mal tento rok výnimočnú atmosféru. Prvý krát v histórii našej ZUŠky sa na jednom pódiu stretlo 39 absolventov štyroch odborov a to tanečného, výtvarného, literárno-dramatického a hudobného. Vďaka zastúpeniu žiakov zo všetkých spomínaných odborov sa publikum tešilo z pestrého programu zloženého z hovoreného slova, tanca a príjemných melódii na rôznych hudobných nástrojoch. Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení a dojímavých príhovorov zo strany žiakov i vedenia školy si zúčastnení vychutnali výstavu našich výtvarníkov a potešili svoje chuťové poháriky na bohatom raute, ktorý pripravili rodičia absolventov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Triedny husľový koncert .

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • Ing. Iveta Simčišinová - zástupkyňa pre ZUŠ

  0911 420 095

Fotogaléria