Navigácia

Sobota 24. 3. 2018

Novinky

 • Dňa 14. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Slávici z lavice v speve moderných karaoke piesní. Monika Holbusová z 3.A získala piesňou Zoologická 3. miesto v prvej kategórií. Vanesa Kosturáková z 5.B taktiež získala 3. miesto piesňou Komár. V tretej kategórii nás reprezentovala Lenka Kováčiková piesňou Zombie. Po súťaži si pre nás žiaci ZUŠ z Kežmarku pripravili milý krátky kultúrny program.

 • ornament

  K o s t e l n i č á k o v

  o r n a m e n t 2018

  15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

  Téma: Ornamenty v regiónoch

  Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Stará Ves

  Spojená škola Spišská Stará Ves

  Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi

  Cieľ:

  • zvýšiť záujem žiakov o regionálnu kultúru a národné povedomie
  • oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slov
 • 22. 9. 2017 STREDA: 14:30 - 16:00 Rovinka ŠTVRTOK: 14:15 - 16:30 Pieniny
 • Dňa 14.5.2017 o 15:00 žiaci elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi vystúpili s programom ku Dňu matiek v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria