Navigácia

Pondelok 28. 5. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dňa 22. marca 2018 sa v ZUŠ Spišská Belá uskutočnil 5. ročník Klavírnej prehliadky. Účastníci súťažili v šiestich kategóriách, do ktorých boli zaradení podľa jednotlivých ročníkov. Odborná porota súťažiacich umiestnila do pásiem podľa ich výkonov. Z našej organizačnej zložky ZUŠ sa tejto prehliadky zúčastnili: Paula Compľová, Viktória Kostková a Radoslava Veličková, z triedy p. uč. L. Kosturovej. Paula a Viktória sa umiestnili v bronzovom pásme a Radka v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11.mája 2018 sa konala súťaž v speve ľudových piesní pod názvom Zamagurský slávik v Základnej škole Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Piesne sme sa snažili vyberať podľa schopností každého speváka.

  Danej súťaže sa zúčastnili žiaci

  Ema Urbaňáková- Kukulecka, Trhala som bazaličku

  Milan Michlík - Jo jef maly zbujnicek, Idem do kostola,

  Vanesa Kosturáková- Oj mala mati, Čiže si šuhajko

  Malých spevákov hudobne doprevádzali učitelia ZUŠ - Bc. František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Mgr. Mária Trebuňová.

 • V dňoch 14. 5. 2018 a 17. 5. 2018 bude CVČ v Spišskej Starej Vsi odtvorené až od 14. hodiny.

  V dňoch od 21. 5. 2018 - 23. 5. 2018 bude CVČ z dôvodu ústnych maturitných skúšok v gymnáziu ZATVORENÉ.

 • Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

  Kedy? 28.5.2018 – 1. 6. 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

  Kde?

  -hudobný a tanečný odbor:v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves (areál MŠ, 1.pavilón),

  -výtvarný odbor: v ateliéroch na 1 poschodí - budova telocvične ZŠ Spišská Stará Ves

  pre EP Spišské Hanušovce - hudobný aj výtvarný odbor: v priestoroch ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

  Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu.

  Tlačivo- žiadosť o prijatie do ZUŠ aj kritériá na prijatie nájdete na stránke :

 • Dňa 26. 4. 2018 potešili žiaci ZUŠ svojim kultúrnym programom jubilujúcich dôchodcov.

 • Vyhodnotenie a vernisáž výstavy bude 30. apríla 2018 o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria