Navigácia

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • Ing. Iveta Simčišinová - zástupkyňa pre ZUŠ

  0911 420 095

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dlho očakávaná pozitívna správa –od 8.2.2021 sa budú učiť žiaci prezenčne. Nie je to síce prezenčné vyučovanie v plnom rozsahu, ale vďaka aj za to.

  Od pondelka 8. 2. 2021 sa budú prezenčne vzdelávať aj žiaci ZUŠ (vekovo so žiakmi 1. stupňa ZŠ) hudobný odbor v individuálnej forme

  • podmienkou vstupu žiaka do ZUŠ je otestovanie zamestnancov ZUŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča a
 • Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Sp. Starej Vsi získali opäť množstvo ocenení na prestížnej výtvarnej súťaži ,,Bohúňova paleta“ v Dolnom Kubíne. Veronika Marhefková uspela s grafikou v striebornom pásme a Martina Gvoždiaková grafikou v bronzovom pásme. Čestné uznania získali Zdenka Kromková, Anetka Švienta, Lena Katarína Wasowicz, Terezka Kurňavová a Nikolka Regecová. Dievčatám ďakujeme za ich pracovitosť a tvorivosť a prajeme im veľa elánu do ďalšej umeleckej činnosti.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Zisťovali sme záujem o prezenčnú výučbu na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810, kde podmienkou vstupu do školy od 7.12.2020 je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 žiakov, jedného rodiča a zamestnancov školy.

  Zriaďovateľ a riaditeľka školy rozhodli, že prezenčné vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka ZŠ (okrem výnimiek), študentov gymnázia a žiakov ZUŠ bude až v januári po skončení vianočných prázdnin.

 • Naši žiaci zožali pekný úspech v medzinárodnej súťaži organizovanej umeleckou galériou Degallery v USA ,,Happy Degart“. V tejto súťaží boli zapojení žiaci z rôznych kútov sveta. Obstáli sme v sekcii grafika vo vekových kategóriách 8-11 rokov a to 1. miesto Lena Katarína Wasowicz a 2. miesto Simona Dudová, v kategórii 15 a vyššie : 1. miesto Martina Gvoždiaková a 2. miesto Jana Krišandová. Veľmi nás teší že naši šikovní a úspešní žiaci potvrdzujú kvalitu našej školy, ktorú netvorí miesto a veľkosť, ale chuť pracovať a niečo dokázať. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Lucii Čarnogurskej Ovčarikovej.

 • V medzinárodnej súťaži z Krakowa ,, Przyroda w kolorach“ organizovanej Mládežníckym domom kultúry, získali žiaci našej školy štyri krásne ocenenia v podobe 1. miesta pre Sabínu Gurovičovú a 3. miesta pre Emmu Marhefkovú, Moniku Holbusovú a Máriu Soľusovú. Okrem umiestnení aj čestné uznania pre Krišpína Magyara, Alexandru Irhovú a Tatianu Papsonovú. Naša zuška súťažila nielen zo žiakmi z Poľska, ale aj Austrálie, Ukrajiny či Číny. Srdečne blahoželáme k peknému úspechu a ďakujeme, že aj napriek zložitej situácii nestrácate tvorivý elán.

 • V medzinárodnej súťaži Ríša Fantázie, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola v Lučenci sa zapojilo až 9 krajín vrátane Slovenska. Celkový počet prác činil 728 diel na tému ,,Fantastický vodný svet“. V tejto súťaži sa našej zuške podarilo získať Čestné uznanie za prácu ,,Bludný Holanďan“ od žiaka výtvarného odboru Samuela Ciska. Samkova práca súťažila s krajinami ako Litva, Poľsko, Južná Kórea a pod. Veľmi nás teší že žiaci našej školy úspešne reprezentujú aj v medzinárodných súťažiach kde je veľká konkurencia naozaj kvalitných prác. Samkovi blahoželáme a prajeme veľa chuti do tvorivej práce a nielen jemu, ale všetkým žiakom.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • Ing. Iveta Simčišinová - zástupkyňa pre ZUŠ

  0911 420 095

Fotogaléria