Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Akordeón AKO
Dejiny tanca DTA
Dekoratívne činnosti DEC
Dramatická príprava DRM
Gitara GIT
Grafika GRF
Hra na nástroj HNN
Hra v súbore, hra v orchestri HVS
Hudobná náuka HUN
Hudobno-pohybová výchova HPD
Husle HUS
Keyboard KEY
Klavír KLR
Komorná hudba KHU
Korepetície KOR
Kresba KEB
Maľba MLB
Modelovanie a práca s materiálom MPA
Prednes PDX
Príprava ku hre na nástroji PGJ
Prípravná hudobná výchova PHW
Správanie Spr
Štvorručná hra HR4
Tanečná prax TPX
Tanečná príprava TTP
Vybrané state z teórie umenia VSU
Výtvarný odbor VYO
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria