Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Anjel Vianoc 2018

       Tatranská galéria v Poprade vyhlásila  tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 2018. Do súťaže sa zapojili žiaci materských, základných, špeciálnych, ZUŠ a stredných škôl z celého Slovenska. Každá škola mohla poslať len desať prác. Súťažné práce mohli byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou.

       Z desiatich poslaných prác bola Čestným uznaním ohodnotená práca  (maľba) Noemi Petrasovej, žiačky 1. roč. ZUŠ, nášho elokovaného pracoviska v Spišských Hanušovciach. Noemi  srdečne blahoželáme a prajeme jej aj všetkých žiakom, aby nás vzorne reprezentovali na  rozličných  súťažiach.                                                                                                    PaedDr. K. Bieľaková

 • Pozvánka na koncert

 • Exkurzia v Tatranskej galérii v Poprade

  Dňa 19.10.2018 sa žiaci ZUŠ výtvarného odboru vybratých ročníkov zúčastnili exkurzie do Tatranskej galérie v Poprade. Program exkurzie zahŕňal návštevu troch výstav a to výstavu grafik španielskeho barokového maliara Francisco Goya Vízie, projekt Party v 21.storocí a Grafika, výber z diel slovenských súčasných autorov Vladimíra Gažoviča, Karola Ondreička, Igora Piačka a Kataríny Vavrovej.

  Žiaci sa pred plánovanou exkurziou oboznámili počas teoretickej hodiny s dielom a dobou Francisca Goyu pre lepšie pochopenie obsahu vystavených cyklov leptov a akvatínt v galérii. Počas exkurzie sa žiakom predniesol výklad o technikách vystavených diel a podrobnejšieho vysvetlenia k obsahu a symbolom grafík.

  K výstave Party v 21.storočí nás oboznámil s celým projektom jeden s autorov, ktorý nielen vysvetlil celý proces vzniku vystavených diel, ale žiakov poučil čo sú party z etnologického a regionálneho hľadiska. Autor po výklade k dielam odpovedal aj na individuálne otázky žiakov, pri niektorých dielach im podal v prípade záujmu podrobnejšie informácie. Táto výstava najviac zaujala žiakov nielen pre zauiímavo a moderne stvárnených už ,,prežitých” etnologických prvkov ale aj po komunikačnej stránke v možnosti informácií priamo od jedného zo zainteresovaných autorov. Taktiež aj ako inšpiráciu k modernejšiemu a kreatívnejšiemu prístupu k tvorbe na regionálnu súťaž Kostelničákov ornament.

  Exkurziu sme zakončili poslednou výstavou Grafika, kde boli vystavené lepty a litografie súčasných umelcov. Žiaci sa dozvedeli o ďalších technikách a pozície grafiky v priebehu dejín. V spojení s výstavou diel Francisca Goyu a slovenskej súčasnej grafiky mali možnosť porovnať vývoj nielen v technike, zručnosti ale aj v zobrazení tém a myšlienok autorov. Aj tu prebehla živá diskusia o dielach a dobe.

  Žiaci prejavili počas exkurzie nielen záujem ale teoretickou predprípravou na hodinách a následne odborným výkladom aj diskusiami svoj názor a pochopenie vystavených diel. Takto získali nielen teoretické vedomosti o širokom spektre techník a dejinách grafiky, ale mali možnosť vidieť originálnu tvorbu v priebehu dejín a taktiež sa zoznámiť s menej prezentovanými dielami Francisca Goyu, či spoznať súčasnú slovenskú tvorbu. Taktiež pozmenili svoj pohľad na pôvodnú ľudovú kultúru, ktorá sa dá zobraziť aj dnešnými modernými prostriedkami a nie ako nezáživný prežitok našej minulosti.

 • Bohúňová paleta

 • Výtvarný odbor SSV - rozvrh hodín 2018/2019, platný od 8.10.2018

  Pondelok 4.A - 14:00 - 16:15 : Tamara Brejčáková, Karolína Čarnogurská, Sabína Gurovičová, Viktória Irhová, Vivien Kozubová, Viera Ľachová, Nikola Regecová, Tamara Strnadová, Nina Marhefková,  Alexandra Irhová.

  Utorok  2.A - 13:45 - 15:35 : Sofia Grivalská, Ivan Grivalský, Viktor Kromka, Janka Kronová, Laura Michaľáková, Jakub Pompa, Kristián Rušin, Sofia Závacká.

  Utorok   1/II.    15:35 - 17:50  :  Saskia Howard, Saffron Howard, Veronika Marhefková, Jana Krišandová, Samuel Petras

  Streda   1.A    12:15 - 13:45  : Kristína Kroláková, Tereza Kurňavová, Krišpín Magyar, Michal Pješčák, Tamara Trulíková, Anna Výrosteková.

  Streda   2.B    13:45 - 16:00   : Simona Dudová, Monika Holbusová, Timea Klimeková, Terezka Kováčiková, Ema Marhefková, Emma Hannah Martančíková, Tatiana Papsonová, Adriana Pješčáková, Alexandra Šromovská, Aneta Švienta, Lena Katarína Wasowicz, Sarah Abdel Azis.

  Piatok    4.B     13:45 - 16:00    : Samuel Cisko, Viktória Danielčáková, Ema Džurná, Ema Gurovičová, Martina Gvoždiaková, Lea Lachová, Liliana Lachová, Barbora Vnenčáková, Kristína Jarkulišová. 

   

 • FOLKLÓRNY SÚBOR ROVINKA

  OZNAM: VYUČOVANIE FS ROVINKA bude v  STREDU v čase 14:30 - 16:00 hod. v tanečnej sále. 

  Začiatok: 3.10.2018

 • Tanečný odbor - FS Pieniny

  Oznamujeme žiakom FS Pieniny, že úvodné stretnutie s novou vedúcou súboru bude vo štvrtok 20. 9. 2018 o 14:00 hod. v tanečnej sále ZUŠ.

  Zaradení žiaci FS Pieniny: Grigerová Kristína, Hadidomová Natália, Horník Ján, Horník Richard, Irhová Alexandra, Irhová Viktória, Kronová Janka, Kronová Zuzana, Pješčáková Adriána, Wasowicz Lena Katarína. 

 • Zlatý blyskáč 2018 - 1. miesto v celoslovenskej rybárskej súťaži

  V júni 2018 sa mladí rybári z rybárskeho krúžku pod vedením Ing. Antona Kandu v zložení Tomáš Kozub, Matej Džima, Peter Kuľanda a Matúš František Mačutek zúčastnili celoslovenskej detskej súťaže Zlatý blyskáč v Ružomberku. Súťažilo sa v 5 disciplínach, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. V muškarení vyhral Matej Džima, na druhom mieste skončil Tomáš Kozub a tretie miesto obsadil Matúš František Mačutek. Celkovo ako družstvo skončili na prvom mieste. V disciplíne prívlač obsadil tretie miesto Peter Kuľanda a ako družstvo obsadili druhé miesto. V love rýb na plavanú vyhral Tomáš Kozub a na druhom mieste skončil Matúš František Mačutek, ako družstvo skončili na prvom mieste. Na feeder obsadil tretie miesto Tomáš Kozub a družstvo sa umiestnilo na prvom mieste. Posledná disciplína bol rybolovná technika, kde podobne ako v muškarení obsadili prvé tri miesta naši chlapci, prvé miesto Matej Džima, druhé Peter Kuľanda a tretie Tomáš Kozub a ako družsvo obsadili taktiež prvé miesto. V sumárnom vyhodnotení ako družstvo skončili na prvom mieste a ako jednotlivci si podelili prvé tri mieste - prvý bol Tomáš Kozub, druhý Matúš František Mačutek a tretí Matej Džima. Srdečne chlapcom a Ing. Kandovi blahoželáme za prekrásny úspech a prajeme veľa šťastia aj v tomto školskom roku. 

 • Úspechy výtvarného odboru v šk. roku 2017/2018

  Sabina Gurovičová – strieborné pásmo –grafika,  Bohúňová paleta, 2018

 • Oznam o začiatku školského roka v ZUŠ.

  Žiaci ZUŠ prídu prvý septembrový týždeň v popoludňajších hodinách do ZUŠ konzultovať rozvrh hodín so svojími učiteľmi. 

 • Školský výlet ZUŠ

  Dňa 21. júna 2018 sa žiaci a učitelia ZUŠ zúčastnili školského výletu  - generálky opery Carmen v Štátnej filharmónii v Košiciach. 

 • Absolventský koncert

  Symbolickou bodkou za jedným životným obdobím bol 4. júna 2018 Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorí zavŕšili niekoľkoročné úsilie a usilovnú prácu  vzdelávaním sa v oblasti hudby. Štvorročné primárne štúdium úspešne ukončilo 12 absolventov a osemročné nižšie sekundárne štúdium 7 absolventov. Žiaci hrali skladby rôznych hudobných období a žánrov - barok, romantizmus, hudbu 20. storočia až po súčasnú modernú a filmovú hudbu. Absolventi predviedli hru na klavíri, akordeóne, husliach a gitare. Po štvorročnom vzdelávaní pokračujú žiaci v štúdiu ďalej a nás teší, že aj štyria starší absolventi nekončia, ale budú naďalej zdokonaľovať hru na hudobných nástrojoch počas štúdia  v druhom cykle. Absolventom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa trpezlivosti pri nácviku a radosti z dosiahnutých výsledkov. (Podrobne - fotoalbum)

 • Absolventský koncert a výstava prác žiakov ZUŠ

 • Úspechy žiačok výtvarného odboru ZUŠ

  Viktória Irhová - Vesmír očami detí, ocenenie a postup do celoslovenského kola

  Tamara Brejčáková -  Vesmír očami detí, ocenenie

  Tamara Strnadová -  Európske kultúrne dedičstvo/Klenotnica čas Prešovského kraja, 3.miesto

  Srdečne blahoželáme!

 • Stropkovská klavírna jar 2018

  Žiačky organizačnej zložky ZUŠ z triedy p. uč. D. Baku: Cyntia Ladislava Graindová, Ester Švienta, Sophia Eva Graindová a žiačky z triedy p. uč. L. Kosturovej: Paula Compľová, Viktória Kostková a Radoslava Veličková sa dňa 24. mája 2018 zúčastnili klavírnej súťaže Stropkovská klavírna jar 2018. Súťažiaci boli zaradení do kategórií podľa veku a ich výkony hodnotila odborná porota z konzervatórií z Košíc. Naše žiačky obsadili bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme a želáme veľa chuti do ďalšej práce

 • Výchovný koncert v Sp. Hanušovciach

  Dňa 17.5. 2018 sa na našom elokovanom pracovisku v Sp.Hanušovciach  uskutočnil výchovný koncert za účasti detí prvého stupňa ZŠ. Za hojnej účasti sa nám predstavili účinkujúci takmer všetkých ročníkov na akordeóne, či klavíri a svojim spolužiakom zahrali širokú škálu skladieb od populárnych piesní, cez ľudové  až po klasickú hudbu.

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 09.mája 2018 sa konalo okresné kolo v  interpretácii slovenskej ľudovej piesne  SLÁVIK SLOVENSKA.

  Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Jedna pieseň bola ľubovoľná z daného kraja, bez doprovodu. Druhá pieseň bola povinná zo súťažného spevníka, s doprovodom.  Spojenú školu SSV reprezentovali títo žiaci:

  1.kategória -  Emma Urbaňáková:    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  2.kategória -  Vanesa Kosturáková:  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  3.kategória - Zuzana Kaprálová:   V ponedilek ráno, Zahrajce hudaci

  Hudobný doprovod: Bc.František Kačica DiS.art –husle

  Mgr. Mária Trebuňová- akordeón

  Žiaci našej školy nezískali žiadne umiestnenie, ale získali skúsenosť vďaka ktorej môžu odbúravať nedostatky a pracovať na lepších výkonoch.

 • Klavírna prehliadka v Sp. Belej

  Dňa 22. marca 2018 sa v ZUŠ Spišská Belá uskutočnil 5. ročník Klavírnej prehliadky. Účastníci súťažili v šiestich kategóriách, do ktorých boli zaradení podľa jednotlivých ročníkov. Odborná porota súťažiacich umiestnila do pásiem podľa ich výkonov. Z našej organizačnej zložky ZUŠ sa tejto prehliadky zúčastnili: Paula Compľová, Viktória Kostková a Radoslava Veličková, z triedy p. uč. L. Kosturovej. Paula a Viktória sa umiestnili v bronzovom pásme a Radka v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

 • Zamagurský slávik

  Dňa 11.mája 2018 sa konala súťaž v speve ľudových  piesní  pod názvom Zamagurský slávik v  Základnej škole Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne.  Piesne sme sa snažili vyberať podľa schopností každého speváka.

  Danej súťaže sa zúčastnili žiaci

  Ema Urbaňáková-    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  Milan Michlík -    Jo jef maly zbujnicek, Idem do kostola,

  Vanesa Kosturáková-  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  Malých spevákov hudobne doprevádzali učitelia ZUŠ - Bc. František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Mgr. Mária Trebuňová.

  Naši žiaci nás potešili svojim spevom a zároveň získali pekné ceny.

  1.kategória -  E.Urbaňáková          1.miesto

  2.kategória -  M.Michlík                  2.miesto

  3.kategória  - V.Kosturáková         2.miesto

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria